header

Hafa 's cool werkt samen met de muziekverenigingen

Onder het motto “samen staan we sterk” wordt er met iedere vereniging afspraken gemaakt over de opleiding. De docenten worden op de hoogte gebracht van de specifieke wensen van iedere individuele vereniging. We leveren maatwerk!

Hafa 's cool werkt actief mee aan activiteiten van de vereniging, zoals: ledenwervingen, talentontwikkeling en aan gewenste fondswerving.

Er worden professionele en enthousiaste docenten geworven in overleg met de vereniging.
Hafa 's cool bewaakt de kwaliteitsontwikkeling d.m.v. optredens, examens, rapporten en contacten.
De communicatie wordt afgestemd op de behoeften van de individuele vereniging.
Hafa 's cool creëert op wens vraag- en aanbod realisatie van en tussen verenigingen.

Wat kunnen de verenigingen van Hafa 's cool verwachten?

 • Hafabra en regulier muziekonderwijs speciaal voor en afgestemd op de muziekvereniging.
 • Professionele en enthousiaste docenten.
 • Zorg voor kwaliteitsbewaking geënt op de vereniging.
 • Gezamenlijk met de muziekverenigingen plannen ontwikkelen om subsidies te genereren.
 • Draagt de zorg voor de organisatie van cursussen en examens.
 • Zorgt voor de leerlingenadministratie en ontzorgt de muziekverenigingen hiermee van de nodige administratieve bezigheden.
 • Zorgt voor de facturaties van de docenten ter controle.
 • Zorgt voor een soepele en correcte communicatie.
 • Cursusjaar van 36 lessen (incl. praktijkexamens) in de periode week 36 t/m week 26 van september t/m juni.

Wat verwacht Hafa 's cool van de muziekverenigingen?

 • Dat leerlingen beschikken over kwalitatief goed functionerende instrumenten.
 • Dat het lesmateriaal voor de leerlingen op advies van de docenten wordt aangeschaft.
 • Dat er voor een goede locatie wordt gezorgd waar verantwoord les gegeven kan worden.
 • De betaling van de reiskostenvergoeding van de docenten, dit in overleg met de leiding van Hafa 's cool.
 • Optimale samenwerking, goede contacten en open communicatie.

Instrumenten kunnen eventueel via Hafa 's cool‚Äč worden gehuurd.
Lesmateriaal mag geleend worden, zeker niet gekopieerd.

Inschrijven