header

Hafa 's cool = plezier in muziek maken

Waarom Hafa 's cool?

 • Plezier in muziek maken wordt gestimuleerd.
 • Er wordt i.s.m. muziekverenigingen maatwerk geleverd en hieruit voortvloeiend les gegeven.
 • Op niveau van het landelijk raamleerplan (HaFaBra A t/m D) worden theorielessen gegeven en de daarbij behorende theorie- en praktijkexamens afgenomen.
 • Momenteel wordt onderzocht of de theorielessen en theorie-examens middels Earz aangeboden kunnen worden.
 • VIHO lessen speciaal voor Hafabra verenigingen.
 • Lessen worden zoveel mogelijk op locatie van de muziekvereniging gegeven. (binding)
 • De basis van de opleiding zijn de individuele lessen van minimaal 20 minuten per leerling. Voor leerlingen vanaf C niveau is het advies om te kiezen voor individuele lessen van 30 minuten.
 • Groeps- en klassikale lessen zijn mogelijk waarbij de individuele ontwikkeling van de leerling niet geremd mag worden.

Want… Hafa 's cool

 • Werkt met gediplomeerde docenten en organiseert praktijkexamens zoveel mogelijk op locatie met eigen Hafa ‘ s cool diploma’s of erkende diploma’s in samenwerking met Kunstencentrum Venlo.
 • Heeft docenten die zijn opgegroeid in én met hart voor de amateur muziekwereld.
 • Heeft docenten die een verklaring van goed gedrag kunnen tonen.
 • Gaat er van uit dat gemeenten lessen blijven of gaan subsidiëren die verzorgd worden door professionals.
 • Heeft lage overheadkosten. Geen tussenlagen met managers of coördinatoren.
 • Stimuleert leerlingen om deel te nemen aan activiteiten van de vereniging.

Inschrijven

Het doel van Hafa 's cool

Een hafabra gerichte opleiding op locatie, in een optimale samenwerking met hafabra verenigingen, waarin kwaliteit en plezier in de muziek hand in hand gaan. 
Hafa 's cool wil dit doel realiseren middels, een complete en specifieke hafabra gerichte opleiding, op maat gemaakt voor uw vereniging en voor particulieren op een hafabra of aan een voor vereniging specifiek gerelateerd muziekinstrument.

De individuele lessen van minimaal 20 minuten zullen zoveel als mogelijk op locatie worden gegeven door enthousiaste gediplomeerde docenten die de leerlingen weten te enthousiasmeren en te stimuleren voor activiteiten van uw vereniging.
Tevens is het mogelijk om in te schrijven voor groepslessen vanaf 30 minuten en klassikale lessen. Klassikale lessen zijn o.a. bedoeld voor lessen in de vooropleiding (VIHO), de theorielessen en de blazersklassen die zoveel mogelijk op locatie binnen de gemeente worden gegeven.
Voor uitzonderlijke talenten kunnen speciale talentenlessen worden gegeven.

Inschrijven

Hafa 's cool is uniek

Waardoor onderscheid Hafa 's cool zich van andere muziekscholen?

Hafa 's cool richt zich speciaal op Hafabra verenigingen, waarbij de kwaliteit afgestemd wordt op de specifieke wensen van de betreffende muziekvereniging. Ons belangrijkste doel hierbij is: plezier bij het muziek maken. Ondanks dat samen musiceren een extra dimensie heeft, is onze ervaring dat individuele lessen over het algemeen het beste resultaat opleveren. Dit alles door toch zoveel mogelijk binding met de woonplaats en muziekvereniging te behouden door lessen, examens en voordrachtsessies op locatie te organiseren. Onze gediplomeerde docenten leveren maatwerk dat samen met de betreffende muziekvereniging kan worden samengesteld. De docent draagt de verantwoordelijkheid voor de geleverde kwaliteit en een prettige atmosfeer waarbij de leerling zich thuis voelt. Hafa 's cool bewaakt de kwaliteit middels rapportages en examens. Het cursusjaar omvat 36 lessen (incl. praktijkexamens) en valt telkens in de periode week 36 t/m week 26. Samen met de muziekvereniging wil Hafa 's cool een actieve samenwerking met de basisscholen tot stand brengen.

Inschrijven

Hafa 's cool is.. Mannie Beckers

 • Docent koper, theorie en samenspel
 • Docent Kunstencentrum Venlo
 • Dirigent Muziek Vereniging Tienray
 • Dirigent jeugdorkest koninklijke harmonie Horst

Inschrijven

Hafa 's cool
Musiceren maakt slim

Musiceren, een groot goed voor de cultuur!
Het heeft ook nog zoveel meer te bieden. Zoals:

 • Een positieve invloed op de ontwikkeling van het kind / de leerling.
 • Concentratie wordt getraind en het bijbrengen van discipline wordt bevorderd.
 • De hersenen worden positief geprikkeld daarmee stimuleren we het intellect van de leerling, muziek maakt slim is wetenschappelijk bewezen!
 • Muzikanten gebruiken hun hersenen efficiënter.
 • Het kind leert hoe te studeren.
 • Muzikanten leren ergens voor te gaan, zijn doelgericht.
 • Muziek maken doe je niet alleen, het verhoogt de saamhorigheid.
 • Een goed muzikant is bereid om samen te werken.
 • Hafa 's cool draagt bij aan de opvoeding van het kind.
 • Iedereen hoort erbij en talent kan zich ontplooien.
 • Plezier in muziek staat voorop.
 • De jeugd heeft de toekomst en de muziekvereniging mag hier een belangrijk onderdeel van zijn.
 • De muziekvereniging speelt een belangrijke rol in de gemeenschap.

Inschrijven