header

Communicatie

Docenten van Hafa 's cool

De docenten van Hafa 's cool zorgen zelf voor de lesafspraken met de cursisten/ouders/voogd, hebben minimaal 2 keer per cursusjaar contact met ouders, voogd en de verenigingen en voorzien, onder normale omstandigheden de leerlingen 2 keer per jaar van rapporten.

Docent van Hafa 's cool → muziekverenigingen

De docenten van Hafa 's cool onderhouden zeer goede contacten met de verenigingen, minimaal 2 maal per cursusjaar en zijn op de hoogte van alle gegevens en de wensen van de muziekverenigingen.

Hafa 's cool → muziekverenigingen → leerlingen en ouders

Hafa 's cool is in principe altijd bereikbaar voor verenigingen en de leerlingen, ouders/voogd.
Hafa 's cool zorgt dat de puntenlijsten van de rapporten naar de verenigingen worden gestuurd, uiteraard wanneer de individuele leerlingen of ouders, voogd (bij cursisten onder de 18 jaar) hier toestemming toe geven.
Hafa 's cool zorgt dat de cijferlijsten van de examens en de diploma’s naar de verenigingen worden gestuurd. Uiteraard ook alleen wanneer hier de individuele leerling of ouders, voogd (bij cursisten onder de 18 jaar) hier toestemming toe geven.

Inschrijven