Hafa ‘s cool

werkt samen met de muziekverenigingen

Onder het motto “samen staan we sterk” wordt er een speciaal opleidingsplan ontwikkeld voor de betreffende vereniging, welke tevens aangeboden kan worden aan de gemeente. Ook wordt er voor iedere vereniging een profielschets gemaakt waarmee de docenten op de hoogte zijn van de wensen van deze vereniging.
Hafa s cool werkt actief mee aan activiteiten van de vereniging, zoals: ledenwervingen, talentontwikkeling en aan gewenste fondswerving.
Er worden professionele en enthousiaste docenten geworven in overleg met de vereniging.
Hafa s coobewaakt de kwaliteitsontwikkeling d.m.v. optredens, examens, rapporten en contacten.
De communicatie wordt afgestemd op de behoeften van de individuele vereniging.
Hafa ‘s cool creëert op wens vraag- en aanbod realisatie van en tussen verenigingen.

Wat kunnen de verenigingen van Hafa s cool verwachten?

 • Hafabra muziekonderwijs speciaal voor en afgestemd op de muziekvereniging
 • Professionele en enthousiaste docenten
 • Zorg voor kwaliteitsbewaking geënt op de vereniging
 • Profielschetsen worden per vereniging opgesteld
 • Gezamenlijk met de muziekverenigingen plannen ontwikkelen om subsidies te generen
 • Draagt de zorg voor de organisatie van cursussen en examens
 • Zorgt voor de leerlingenadministratie en ontzorgt de muziekverenigingen hiermee van de nodige administratieve bezigheden
 • Zorgt voor de facturaties van de docenten ter controle
 • Zorgt voor een soepele en correcte communicatie
 • Cursusjaar van 36 lessen (incl. praktijkexamens) in de periode week 36 t/m week 26 van september t/m juni.

Wat verwacht Hafa ‘s coovan de muziekverenigingen?

 • Dat leerlingen beschikken over kwalitatief goed functionerende instrumenten
 • Dat het lesmateriaal voor de leerlingen op advies van de docenten wordt aangeschaft
 • Dat er voor een goede locatie wordt gezorgd waar verantwoord les gegeven kan worden
 • De betaling van de reiskostenvergoeding van de docenten, dit in overleg met de leiding van Hafa ‘s cool
 • Optimale samenwerking, goede contacten en open communicatie.

Instrumenten kunnen eventueel via Hafa ‘s cool worden gehuurd
Lesmateriaal mag geleend worden, zeker niet gekopieerd.