Waardoor onderscheid Hafa ‘s cool zich van andere muziekscholen?

Hafa ‘s cool richt zich speciaal op Hafabra verenigingen, waarbij de kwaliteit afgestemd wordt op de specifieke wensen van de betreffende muziekvereniging. Ons belangrijkste doel hierbij is: plezier bij het muziek maken. Ondanks dat samen musiceren een extra dimensie heeft is onze ervaring dat individuele lessen over het algemeen het beste resultaat opleveren. Dit alles door toch zoveel mogelijk binding met de woonplaats en muziekvereniging te behouden door lessen, examens en voordrachtsessies op locatie te organiseren. Onze gediplomeerde docenten geven les middels een specifiek voor en samen met de betreffende muziekvereniging opgestelde profielschets. De docent draagt de verantwoordelijkheid voor de geleverde kwaliteit en een prettige atmosfeer waarbij de leerling zich thuis voelt. Het cursusjaar omvat 36 lessen (incl. praktijkexamens) en valt telkens in de periode week 36 t/m week 26. Samen met de muziekvereniging wil Hafa ‘s cool een actieve samenwerking met de basisscholen tot stand brengen.

Praktijkexamens en theorielessen in nieuwe stijl bijHafa ‘s cool!

IMG_0848