Waarom Hafa ’s cool

 • Plezier in muziek maken wordt gestimuleerd
 • Er wordt i.s.m. muziekverenigingen les gegeven en maatwerk geleverd
 • Op erkend niveau worden theorielessen gegeven en de daarbij behorend theorie examens en praktijkexamens afgenomen
 • VIHO lessen speciaal voor Hafabra verenigingen
 • Lessen zoveel mogelijk op locatie van de muziekvereniging (binding)
 • Verzorgd HaFaBra A t/m D theorielessen op een of meerdere locaties binnen de gemeente
 • De basis van de opleiding zijn de individuele lessen van minimaal 20 minuten per leerling
 • Duo-, groeps- en klassikale lessen zijn mogelijk waarbij de individuele ontwikkeling van de leerlingen niet geremd mag worden.
 • get book report

Want… Hafa ’s cool

 • Werkt met gediplomeerde docenten
 • Heeft docenten die zijn opgegroeid in en met hart voor de amateur muziekwereld
 • Heeft docenten die een verklaring van goed gedrag kunnen tonen
 • Gaat er van uit dat gemeenten lessen blijven of gaan subsidiëren die verzorgd worden door professionals
 • Heeft lage overheadkosten. Geen tussenlagen met managers of coördinatoren
 • Stimuleert leerlingen om deel te nemen aan activiteiten van de vereniging.